ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

(УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)

 

 Потребителите се ползват от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получаване на съответната стока

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, географски адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

За Ваше улеснение можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, или да попълните информацията на интернет адрес www.vialekids.bg , като това не е задължително за упражняване на правото Ви да върнете стоката съгласно настоящите условия.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока при условие, че продуктът е в оригиналния си вид и качество - не е носен, рязан, пран, гладен и е с оригиналните си вътрешни и външни етикети. Заедно с артикула следва да изпратите  издадения към Вас фискален бон, както и попълнена форма за връщане или замяна.

 

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. Димитровград, ул. Цар Цимеон № 11, ВИАЛЕ КИДС EООД без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня на получаване на стоките при Вас. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщането са за сметка на клиента!

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в Онлайн магазин vialekids.bg се изисква касов бон.

ВИАЛЕ КИДС EООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес vialekids.bg . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.